Starta en studiecirkel

Anmäl din grupps intresse för cirkel

Detta formulär hjälper er att planera och anmäla er studiecirkel till studieförbundet NBV.
Att ha en studiecirkel är ett fantastiskt och enkelt sätt för dig och dina vänner att växa och lära er saker på ett sätt som passar er. I en studiecirkel deltar alla aktivt. Deltagarnas erfarenheter och kunskaper är viktiga för att gruppen ska utvecklas. Alla har något att bidra med. Genom att deltagarna diskuterar, reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter ökar hela gruppens samlade kunskap

Studieplan för studiecirkeln

Tanken med er studiecirkel är att ni skall få möjlighet att utveckla ert intresse tillsammans. Verksamheten behöver en plan för sitt arbete. Du kan fylla i den redan nu, eller så tar ni fram den under studiecirkeln. Den behöver vara klar senast andra tillfället för att alla ska kunna ta del av den. Planen är till för både ledare och deltagare. Skriv den tillsammans. Använd allas kreativa förmågor. Då blir det demokratiskt, utvecklande och roligt. Läs mer om att göra studieplan här.

Vad ska cirkeln heta? Sätt en rubrik som visar vad cirkeln handlar om. Hitta gärna på en rolig rubrik som avviker från de vanliga.

Vilka är ni som ska ha verksamheten? Här fyller i namnet på er förening, grupp, band eller kamratgrupp.

Vad är syftet med er verksamheten?: Vad har ni som mål med cirkeln? T ex få ökad kunskap om ert specifika ämne, att utveckla er musik. Vad har ni för tidsplan för att nå målen?

Vad handlar cirkeln om? ex matlagning, musik, stickning, miljöförstöring m m.

Vad har ni för tänkt arbetssätt i cirkeln?: Hur ska er cirkel arbeta? Beskriv hur ni planerar era träffar och upplägg. Behöver ni fackman (en person som kan mer och som besöker cirkeln) och tänker ni göra studiebesök? Tänk på att man kan lära sig på många sätt, och att göra saker tillsammans skapar gemenskap.

Vad ska ni använda för material? En cirkel utgår från ett material, här anger ni namn på boken eller materialet. Det kan även vara resurser på internet.

Vem har skrivit materialet? Vem eller vilka har skrivit materialet.

Tider och lokal för cirkeln

På denna sida fyller ni in tider och plats/lokal där ni planerar att ha cirkeln på. Det är en planering, sedan är det upp till er hur ni träffas, kanske behöver ni hoppa över en vecka eller förlänga en träff. Då noterar ni det sedan på närvarolistan. Vi behöver också veta var ni ska träffas och i vilken kommun verksamheten kommer hålla till.

Startdatum: Ange den dag när ni ska träffas första gången.

Antal träffar: Ange antalet gånger ni planerar att ses, detta är en planering och ni kan ändra er under cirkeln. Dock behöver ni träffas mins tre gånger.

Typ av cirkel: Här väljer du om mer än hälften av träffarna kommer att göras utan att gruppen fysiskt möts, utan ses via nätet.


Veckodagar: Ni kan träffas upp till tre gånger per vecka, men fyll bara i de veckodagar ni planerar att träffas.

Starttid: Inom folkbildningen räknar vi studietimmar (45 min), man kan träffas en eller flera studietimmar.

Sluttid: Inom folkbildningen räknar vi studietimmar (45 min), man kan träffas en eller flera studietimmar.

Lokalnamn och rum/sal: Skriv namn på den lokal ni ska vara i. Om lokalen har flera rum skriv även vilken sal/rum

Gatuadress: Ange gatuadressen till lokalen


Postnummer och ort: Ange den ort och det postnummer där lokalen är

Kommun: Ange den kommun lokalen är i


Ledare och deltagare

Nedan fyller ni i vem som ska vara ledare och deltagare för verksamheten. Vi behöver både namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post. För att ha en studiecirkel krävs att man är minst tre personer, inklusive ledare och inte fler än 20 personer. Ofta är en gruppstorlek på upp till tolv personer det bästa för att alla ska komma till tals.

Cirkelledare

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:

Telefonnummer:
E-post:

Deltagare

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:

Telefonnummer:
E-post:

Deltagare

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:

Telefonnummer:
E-post:

GDPR
Vi behandlar ledarens och deltagarnas personuppgifter i NBVs rapporteringssystem med stöd av den lagliga grunden ”uppgift av allmänt intresse”. NBV värnar om att hantera personuppgifterna på rätt sätt och vi ber även dig som anmäler dig och dina vänner till verksamheten att vara aktsam med uppgifterna.
Läs mer här om NBVs integritetspolicy


Jag har tagit del av information om NBVs hantering av personuppgifter.

Skicka in anmälan

Nu har vi fått all information om cirkeln som du vill starta. Det vi behöver nu är dina kontaktuppgifter som fyller i formuläret. Detta så vi kan kontakta dig och starta igång verksamheten.
Behöver du kolla igenom informationen innan du klickar på skicka kan du gå fram och tillbaka med hjälp av knapparna längst ner på sidan eller navigeringsfältet ovan.

Vi kommer kontakta dig inom kort och du kommer även få en kopia via mejl på den information som du fyllt i.


Namn:
Telefonnummer:
Epost:

Har du haft kontakt med någon innan på NBV, skriv dennes namn här